Readlist ต้องอ่าน โดย zujito

1.

BLAZING SUNLIGHT ดั่งตะวันฉายฉาน เล่ม 1

2.

ศิษย์ข้าเจ้าตายอีกแล้ว เล่ม 1

3.

ตัวร้ายอย่างข้า...จะหนีเอาตัวรอดยังไงดี เล่ม 1

4.

Your name เธอคือ...

5.

หงส์กรีดปีก เล่ม 1

6.

ท่านอ๋อง...ข้าอยากเป็นศรีภรรยา เล่ม 1

7.

อลวนกลสลับร่าง

8.

เฟยมี่อิง นางร้ายสายชิล