Readlist ต้องอ่าน โดย PUIpui

1.

ฮัสกี้หน้าโง่กับอาจารย์เหมียวขาวของเขา เล่ม 4

2.

ฮูหยินแห่งบุรุษในตำนาน เล่ม 3

3.

ตัวร้ายอย่างข้า...จะหนีเอาตัวรอดยังไงดี เล่ม 2

4.

อร่อยล้นวัง เล่ม 3

5.

อร่อยล้นวัง เล่ม 1

6.

BECOMING FAMOUS รักสุดใจของนายซุป'ตาร์ เล่ม 1-3 (รวม 3 เล่ม)

7.

เร้นรัก เล่ม 2

8.

เร้นรัก เล่ม 1

9.

เร้นรัก เล่ม 3

10.

ยอดหญิงหมอเทวดา เล่ม 1

11.

ยอดหญิงหมอเทวดา 2

12.

ยอดหญิงหมอเทวดา 3