Readlist ต้องอ่าน โดย Kwanjai

1.

REVENGE ตาราไต เล่ม 1-2 (รวม 2 เล่ม)

2.

เล่ห์พระจันทร์

3.

เล่ห์หวานรัก

4.

สุพรรณิการ์

5.

กับดักรักล้อมใจ

6.

เจ้าบ่าวยมทูต

7.

ฤาพรหมอธิษฐาน