Readlist ต้องอ่าน โดย Imlyys

1.

ฆ่าหมาป่า เล่ม 1

2.

ฮัสกี้หน้าโง่กับอาจารย์เหมียวขาวของเขา เล่ม 2

3.

ฮัสกี้หน้าโง่กับอาจารย์เหมียวขาวของเขา เล่ม 1

4.

ลิ่วเหยา เล่ม 2