1. ใส่ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน และคลิ้กปุ่ม "สมาชิกขอผ่านเข้าทำรายการ"2. ณ ขั้นตอนนี้ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะส่งให้เพื่อนสมาชิก หรือบุคคลอื่น3. กรอกข้อมูลในช่องต่าง ๆ ให้ถูกต้อง หลังจากคุณตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องแล้ว ให้ติ๊กเพื่อยืนยันข้อมูล และคลิ้กปุ่ม "ส่งคำสั่งจัดส่งสินค้า"4. ขั้นตอนสุดท้าย คือพิมพ์ฉลากที่อยู่ แปะที่ข้างกล่องพัสดุ และรอพนักงานเมสเซนเจอร์ไปรับเพื่อจัดส่งต่อไป
หากคุณต้องการส่งคำสั่งจัดส่งสินค้าชิ้นต่อไป คุณสามารถเลือกได้ว่าจะส่งให้สมาชิกหรือบุคคลอื่น โดยเลือกคลิ้กปุ่ม "NEXT" หรือ "Send to non-member"