Call Center 084 257 0755
ฟรีค่ามัดจำ ฟรีค่าปรับล่าช้า ฟรีค่าส่ง เมื่อเช่าต่อเนื่อง [แผนเช่า A และ E]

เช่าครั้งแรก 3 เล่ม : ฟรีค่าส่ง

ไม่เก่งคอม ต้องการความช่วยเหลือในการใช้บริการ โทร 084 257 0755 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10:00 - 15:30 น.

ปิดทำการวันจันทร์ที่ 11 ธ.ค. 66

สำหรับแผน A พนักงานใช้ที่อยู่ใน profile ในการจัดส่ง ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนที่อยู่ จำเป็นต้องแก้ไขที่อยู่จัดส่งใน profile ให้ถูกต้อง

หนังสือเช่าในหมวด นวนิยายจีน


ISBN : 9786169428435
ชื่อหนังสือเช่า : คลื่นขวางพ้นนที เล่ม 1-2 (รวม 2 เล่ม)
ผู้แต่ง : หยางซู

หนังสือให้เช่าโดย illazss
สถานะหนังสือ พร้อมให้เช่า

หนังสือให้เช่าโดย BanNov
สถานะหนังสือ พร้อมให้เช่า

หนังสือให้เช่าโดย tamon44
สถานะหนังสือ พร้อมให้เช่า


ISBN : 9786168225776
ชื่อหนังสือเช่า : ภรรยาของข้าเป็นบุรุษหุ่นล่ำ เล่ม 2
ผู้แต่ง : รื่อลี่เฟิงเหอ

หนังสือให้เช่าโดย tamon44
สถานะหนังสือ พร้อมให้เช่า

หนังสือให้เช่าโดย lalitaam
สถานะหนังสือ พร้อมให้เช่า


ISBN : 9786161859275
ชื่อหนังสือเช่า : ฝ่ามิติประตูมรณะ เล่ม 3
ผู้แต่ง : ซีจื่อซวี่

หนังสือให้เช่าโดย bby1711
สถานะหนังสือ อยู่ระหว่างเช่า

หนังสือให้เช่าโดย tamon44
สถานะหนังสือ พร้อมให้เช่า

หนังสือให้เช่าโดย BanNov
สถานะหนังสือ พร้อมให้เช่า


ISBN : 9786168225783
ชื่อหนังสือเช่า : ภรรยาของข้าเป็นบุรุษหุ่นล่ำ เล่ม 3
ผู้แต่ง : รื่อลี่เฟิงเหอ

หนังสือให้เช่าโดย tamon44
สถานะหนังสือ อยู่ระหว่างเช่า

หนังสือให้เช่าโดย lalitaam
สถานะหนังสือ พร้อมให้เช่า


ISBN : 9786167477978
ชื่อหนังสือเช่า : หนานฉาน เล่ม 3
ผู้แต่ง : ถังจิ่วชิง

หนังสือให้เช่าโดย BanNov
สถานะหนังสือ พร้อมให้เช่า

หนังสือให้เช่าโดย Ururun
สถานะหนังสือ พร้อมให้เช่า

หนังสือให้เช่าโดย Starcrossclover
สถานะหนังสือ พร้อมให้เช่า


ISBN : 9786161859305
ชื่อหนังสือเช่า : คุณทนายความขั้นหนึ่ง เล่ม 3
ผู้แต่ง : มู่ซูหลี่

หนังสือให้เช่าโดย tamon44
สถานะหนังสือ อยู่ระหว่างเช่า

หนังสือให้เช่าโดย bby1711
สถานะหนังสือ อยู่ระหว่างเช่า

หนังสือให้เช่าโดย BanNov
สถานะหนังสือ อยู่ระหว่างเช่า


ISBN : 9786168240571
ชื่อหนังสือเช่า : การเกิดใหม่ของนายน้อยในวันสิ้นโลก เล่ม 3
ผู้แต่ง : เฟิงหลิวซูไต

หนังสือให้เช่าโดย tamon44
สถานะหนังสือ อยู่ระหว่างเช่า

หนังสือให้เช่าโดย lalitaam
สถานะหนังสือ อยู่ระหว่างเช่า

หนังสือให้เช่าโดย BanNov
สถานะหนังสือ อยู่ระหว่างเช่า


ISBN : 9786161859565
ชื่อหนังสือเช่า : กี่ภพกี่ชาติก็ยังเป็นเธอ เล่ม 2
ผู้แต่ง : เฟิงหลิวซูไต

หนังสือให้เช่าโดย babojingna
สถานะหนังสือ พร้อมให้เช่า

หนังสือให้เช่าโดย Lily_L
สถานะหนังสือ พร้อมให้เช่า

หนังสือให้เช่าโดย BanNov
สถานะหนังสือ อยู่ระหว่างเช่า

หนังสือให้เช่าโดย WARINMAY
สถานะหนังสือ พร้อมให้เช่า

หนังสือให้เช่าโดย JeeP
สถานะหนังสือ พร้อมให้เช่า

หนังสือให้เช่าโดย illazss
สถานะหนังสือ พร้อมให้เช่า

หนังสือให้เช่าโดย Katark
สถานะหนังสือ อยู่ระหว่างเช่า


ISBN : 9786168225790
ชื่อหนังสือเช่า : ภรรยาของข้าเป็นบุรุษหุ่นล่ำ เล่ม 4
ผู้แต่ง : รื่อลี่เฟิงเหอ

หนังสือให้เช่าโดย tamon44
สถานะหนังสือ พร้อมให้เช่า

หนังสือให้เช่าโดย lalitaam
สถานะหนังสือ อยู่ระหว่างเช่า


ISBN : 9786160631179
ชื่อหนังสือเช่า : ลูบคมองครักษ์สวมรอย เล่ม 6
ผู้แต่ง : จิ่วเยวี่ยหลิวหั่ว

หนังสือให้เช่าโดย Keera
สถานะหนังสือ พร้อมให้เช่า

หนังสือให้เช่าโดย Lily_L
สถานะหนังสือ อยู่ระหว่างเช่า

หนังสือให้เช่าโดย orangejeed
สถานะหนังสือ พร้อมให้เช่า

หนังสือให้เช่าโดย BanNov
สถานะหนังสือ อยู่ระหว่างเช่า

หนังสือให้เช่าโดย JeeP
สถานะหนังสือ มีคนเช่าแล้ว รอจัดส่ง

หนังสือให้เช่าโดย js.oai23
สถานะหนังสือ อยู่ระหว่างเช่า


ISBN : 9786169432609
ชื่อหนังสือเช่า : เมื่อข้าเป็นองค์หญิงน้อยของฮ่องเต้ทรราช เล่ม 1
ผู้แต่ง : ฉุยเอ่อร์ทู่

หนังสือให้เช่าโดย AomSunisa
สถานะหนังสือ พร้อมให้เช่า

หนังสือให้เช่าโดย js.oai23
สถานะหนังสือ พร้อมให้เช่า

หนังสือให้เช่าโดย Katark
สถานะหนังสือ ชำระแล้ว รอจัดส่ง

หนังสือให้เช่าโดย orangejeed
สถานะหนังสือ พร้อมให้เช่า


ISBN : 9786160631087
ชื่อหนังสือเช่า : หยกรัตติกาลแห่งฉางอัน เล่ม 3
ผู้แต่ง : หนิงหล่ง

หนังสือให้เช่าโดย Katark
สถานะหนังสือ พร้อมให้เช่า

หนังสือให้เช่าโดย Keera
สถานะหนังสือ อยู่ระหว่างเช่า

หนังสือให้เช่าโดย JeeP
สถานะหนังสือ พร้อมให้เช่า

หนังสือให้เช่าโดย BanNov
สถานะหนังสือ อยู่ระหว่างเช่า

หนังสือให้เช่าโดย Lily_L
สถานะหนังสือ พร้อมให้เช่า


ISBN : 9786168301296
ชื่อหนังสือเช่า : ศักราชใหม่ นรกยุคใหม่ เล่ม 2
ผู้แต่ง : หลินจือลั่ว

หนังสือให้เช่าโดย tamon44
สถานะหนังสือ อยู่ระหว่างเช่า

หนังสือให้เช่าโดย miniamp
สถานะหนังสือ อยู่ระหว่างเช่า

หนังสือให้เช่าโดย luktanne
สถานะหนังสือ อยู่ระหว่างเช่า

หนังสือให้เช่าโดย BanNov
สถานะหนังสือ พร้อมให้เช่า


ISBN : 9786168240564
ชื่อหนังสือเช่า : ยมทูตพาร์ตไทม์ผู้โด่งดัง เล่ม 3
ผู้แต่ง : ลาเหมียนฮวาถังเตอะทู่จื่อ

หนังสือให้เช่าโดย miniamp
สถานะหนังสือ พร้อมให้เช่า

หนังสือให้เช่าโดย tamon44
สถานะหนังสือ พร้อมให้เช่า

หนังสือให้เช่าโดย BanNov
สถานะหนังสือ อยู่ระหว่างเช่า


ISBN : 9786160631063
ชื่อหนังสือเช่า : ตัวร้ายต้องสวมบทบาทอยู่ทุกวัน เล่ม 5
ผู้แต่ง : ฟั่นถวนเถาจื่อค่ง

หนังสือให้เช่าโดย Keera
สถานะหนังสือ พร้อมให้เช่า

หนังสือให้เช่าโดย JeeP
สถานะหนังสือ อยู่ระหว่างเช่า

หนังสือให้เช่าโดย lalitaam
สถานะหนังสือ พร้อมให้เช่า

หนังสือให้เช่าโดย BanNov
สถานะหนังสือ อยู่ระหว่างเช่า

หนังสือให้เช่าโดย WARINMAY
สถานะหนังสือ อยู่ระหว่างเช่า

หนังสือให้เช่าโดย pojorchid
สถานะหนังสือ พร้อมให้เช่า

หนังสือให้เช่าโดย Lily_L
สถานะหนังสือ มีคนเช่าแล้ว รอจัดส่ง


ISBN : 9786165973434
ชื่อหนังสือเช่า : มิใช่ข้างามล่มแผ่นดิน เล่ม 6
ผู้แต่ง : มั่วอู่ปี้เกอ

หนังสือให้เช่าโดย Katark
สถานะหนังสือ พร้อมให้เช่า

หนังสือให้เช่าโดย BanNov
สถานะหนังสือ พร้อมให้เช่า

หนังสือให้เช่าโดย tamon44
สถานะหนังสือ พร้อมให้เช่า


ISBN : 9786160048854
ชื่อหนังสือเช่า : จิ่วฉงจื่อ ตอน ความฝันครั้งเก่าผันผ่าน เล่ม 8
ผู้แต่ง : จือจือ

หนังสือให้เช่าโดย babojingna
สถานะหนังสือ พร้อมให้เช่า

หนังสือให้เช่าโดย Keera
สถานะหนังสือ อยู่ระหว่างเช่า

หนังสือให้เช่าโดย BanNov
สถานะหนังสือ พร้อมให้เช่า


ISBN : 9786161859794
ชื่อหนังสือเช่า : อย่าหยิบขึ้นมานะ นั่นขยะ! ไม่ใช่แฟน เล่ม 7
ผู้แต่ง : ฉีจิงหนานชวี่

หนังสือให้เช่าโดย BanNov
สถานะหนังสือ พร้อมให้เช่า

หนังสือให้เช่าโดย luktanne
สถานะหนังสือ พร้อมให้เช่า

หนังสือให้เช่าโดย tamon44
สถานะหนังสือ อยู่ระหว่างเช่า


ISBN : 9786161859282
ชื่อหนังสือเช่า : หวังทง องครักษ์เสื้อแพร เล่ม 11
ผู้แต่ง : เท่อเปี๋ยไป๋ๆ

หนังสือให้เช่าโดย tamon44
สถานะหนังสือ พร้อมให้เช่า


ISBN : 9786160631070
ชื่อหนังสือเช่า : ลูบคมองครักษ์สวมรอย เล่ม 5
ผู้แต่ง : จิ่วเยวี่ยหลิวหั่ว

หนังสือให้เช่าโดย Keera
สถานะหนังสือ พร้อมให้เช่า

หนังสือให้เช่าโดย Lily_L
สถานะหนังสือ อยู่ระหว่างเช่า

หนังสือให้เช่าโดย orangejeed
สถานะหนังสือ พร้อมให้เช่า

หนังสือให้เช่าโดย BanNov
สถานะหนังสือ พร้อมให้เช่า

หนังสือให้เช่าโดย JeeP
สถานะหนังสือ มีคนเช่าแล้ว รอจัดส่ง

หนังสือให้เช่าโดย js.oai23
สถานะหนังสือ พร้อมให้เช่า