กลับสู่หน้าแรก   ตลาดเช่าหนังสือ   ตลาดเช่าการ์ตูน   ตลาดเช้าหนูหน่อย   ตลาดแลกเปลี่ยน   เว็บบอร์ดหนังสือ  สมัครสมาชิก   ลงชื่อเข้าสู่ระบบ  

คำถามที่ถามบ่อย
 • บริการของคุณคืออะไร
 • คุณให้บริการในพื้นที่ใดบ้าง
 • คุณคิดค่าบริการอย่างไร
 • จะเริ่มใช้บริการได้อย่างไร
 • เงื่อนไขในการใช้บริการมีอะไรบ้าง

  บริการของคุณคืออะไร
  เราให้บริการจัดส่งสินค้า โดยไปรับพัสดุถึงสถานที่ที่ของสมาชิก และจัดส่งในวันถัดไป โดยที่อยู่ผู้ส่ง และผู้รับต้องอยู่ในเขตพื้นที่รหัสไปรษณีย์ที่ให้บริการเท่านั้น

  คุณให้บริการพื้นที่ใดบ้าง
  ปัจจุบัน เราให้บริการ รับและส่ง เฉพาะพื้นที่ตามรหัสไปรษณีย์ที่ระบุไว้ในตารางข้างล่าง
  10100ͧѵپ ѹǧ
  10110ͧ
  10120ҧ ҹ ҷ
  10200й
  10210ѡ ͹ͧ
  10220ҧࢹ
  10230Ҵ
  10240ҧл ֧
  10250
  10260
  10300Ե
  10310ѧͧҧ
  10320¢ҧ
  10330ѹ
  10400 Ҫ
  10500ҧѡ
  10600ҧ͡˭
  10800ҧ
  10900بѡ

  คุณคิดค่าบริการอย่างไร
  ค่าบริการขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ของที่ส่งโดยเฉลี่ยแต่ละเดือนมีขนาดเท่าไร ของคืออะไร ค่าส่งแบบ EMS ที่ร้านค้าเก็บกับลูกค้า ค่าใช้จ่ายในการส่งที่ร้านค้าต้องจ่าย
  ดังนั้น เราจึงไม่สามารถบอกได้ว่าค่าบริการเป็นเท่าไร จนกว่าเราจะได้ลองร่วมงานกับร้านค้าดูก่อน

  จะเริ่มใช้บริการได้อย่างไร
  บริการของเราเหมาะกับร้านค้าออนไลน์เป็นบางร้าน ดังนั้น จึงต้องลองติดต่อ พูดคุยดูว่า เราจะสามารถร่วมงานกันได้ดีหรือไม่

  เงื่อนไขในการใช้บริการมีอะไรบ้าง
  โดยคร่าว ๆ มีดังนี้

  • ร้านค้าเลือกที่จะร่วมงานกับเรา และใช้บริการหนูหน่อยโฮมดิลิเวอรีของเรา
  • เราเลือกที่จะร่วมงานกับร้านค้า เพราะการทำธุรกิจสอดคล้องกัน หากไปด้วยกันไม่ได้ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถจะยกเลิกความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้ตลอดเวลา
  • เรารับ booking จนถึงเที่ยงคืน และนับวันจัดส่งเป็นวันรุ่งขึ้น ซึ่งเป็นวันที่สินค้าจะได้มาอยู่ในมือเรา
  • ห้าม mark up ราคาของเรา เช่น เราคิดร้านค้า 50 บาทต่อชิ้น ห้ามร้านค้าคิดค่าส่งลูกค้าเกินกว่า 50 บาท
  • เราสามารถทบทวนราคาค่าบริการได้ หากปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อราคามีการเปลี่ยนแปลง
  • เบอร์โทรศัพท์ผู้รับมีความสำคัญมาก หากติดต่อไม่ได้ อาจเกิดความล่าช้าในการจัดส่งได้
  • เหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น สภาพอากาศ การจราจร ประท้วง อุบัติเหตุ อาจเป็นอุปสรรคในการจัดส่ง และเกิดความล่าช้าได้
  • ขนาดกล่องไม่เกิน กลุ่องไปรษณีย์ ค.
  • ความรับผิดชอบต่อความเสียหายของพัสดุเท่ากับ 2,000 บาทอันเนื่องมาจากเรา